A apărut Anuarul Statistic al judeţului BIHOR – ediţia 2018

A apărut Anuarul Statistic al judeţului BIHOR – ediţia 2018

Publicaţie anuală bilingvă (română-engleză) a DJS Bihor – oferă informaţii statistice agregate asupra evoluţiei demografice, sociale şi economice a judeţului Bihor. Destinată unor largi categorii de utilizatori, seriile de date statistice, structurate în 22 capitole, cuprind principalele informaţii privind populaţia şi forţa de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, starea de sănătate a populaţiei, activităţile din domeniul învăţământului, culturii, justiţiei şi rezultatele economice obţinute pe ansamblu şi pe activităţi.

Puteţi descărca gratuit varianta PDF a Anuarului Statistic al judeţului BIHOR de aici

Pentru varianta electronică (pe CD) care conţine şi tabele excel pe care le puteţi prelucra ulterior vă rugăm să ne contactaţi.