Buget din toate sursele de venit

Buget 2017

Buget – mai 2018

Buget – septembrie 2018

Buget – decembrie 2018

Buget 2019

Contul de rezultat patrimonial 2017

Contul de rezultat patrimonial 2018

Siuatia platilor 2017

Situatia platilor – martie 2018

Situatia platilor – iunie 2018

Situatia platilor – septembrie 2018

Situatia platilor – decembrie 2018

Situatia platilor – martie 2019

Situatia platilor – iunie 2019