Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001:  Mirela COITA

Legea 544/2001

Normele de aplicare (HG123/2002)

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă
(refuz și netrimitere în termen legal): Model 1, Model 2