Agricultură

FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE 2018

PRODUCŢIA AGRICOLĂ DE BUNURI ŞI SERVICII AGRICOLE

SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI

PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI

PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR, LA PRINCIPALELE CULTURI, ÎN ANUL 2018

SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD, ÎN ANUL 2018

PRODUCŢIA TOTALĂ DE STRUGURI, ÎN ANUL 2018

PRODUCŢIA MEDIE DE STRUGURI LA HECTAR, ÎN ANUL 2018

PRODUCŢIA TOTALĂ DE FRUCTE, ÎN ANUL 2018

PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ, LA 31 DECEMBRIE 2018

EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului)

PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ, ÎN ANUL 2018